PrimeGrid
Please visit donation page to help the project cover running costs for this month

Toggle Menu

Join PrimeGrid

Returning Participants

Community

Leader Boards

Results

Other

drummers-lowrise
Your personal background.
CNT - Cimrman je první týmový počítač, který provozuje Czech National Team, o. s. s cílem navýšit celkový výpočetní výkon týmu Czech National Team a optimalizovat výkon týmu během turnajů jednotlivých projektů.
Nezbytné prostředky pro stavbu a provoz distribuovaných výpočtů darovali členové týmu CNT.
Název PC odkazuje na fiktivní postavu univerzálního českého génia - Járy (da) Cimrmana.

CNT-Cimrman is the first team computer operated by a non-profit organisation Czech National Team, o. s. with the intent to streamline the total Czech National Team performance and the performance during the challenges.
All the necessary funds for the assembly and operation are raised from donations by members of the Czech National Team.
The PC is named for Jára (da) Cimrman, a fictitious Czech genius.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamCzech National Team
[Return to PrimeGrid main page]
DNS Powered by DNSEXIT.COM
Copyright © 2005 - 2021 Rytis Slatkevičius (contact) and PrimeGrid community. Server load 2.47, 2.58, 2.65
Generated 15 May 2021 | 2:48:37 UTC